Effekterna av statisk stretching har det redan forskats en del om, och man har till exempel sett att statisk stretching före träning kan försämra prestationen. Dock är det vad jag känner till inte lika klarlagt hur olika intensitet av statisk stretching påverkar faktorer som kraftutveckling och rörlighet. Just detta undersökte en nyligen publicerad studie (1).

Stretchingen i studien

Man valde i studien att utföra statisk stretching för höger hamstrings där deltagarna fick sitta fastspända i en stol för att säkerställa konsekventa och exakta vinklar. Tre olika intensiteter valdes ut där 100% intensitet var det maximala rörelseomfång innan smärta uppkom. De två andra intensiteterna man använde var 80% respektive 120% av detta rörelseomfång.

Den statiska stretchingen pågick i 180 sekunder och eftersom man undersökte de akuta effekterna utförde man mätningar direkt i samband med stretchingen. De mätningar man utförde var bland annat rörelseomfång (°) och isometrisk muskelkraft (Nm), vilka är de mått jag lägger fokus på.

Resultat

Rörelseomfång. Man såg att rörelseomfånget ökade signifikant endast vid stretching med 100% och 120% intensitet, med en signifikant skillnad mot 80% intensitet. Dessutom såg man ett samband där högre intensitet indikerade ett större rörelseomfång. Stretching med 80% intensitet hade ingen signifikant effekt på rörelseomfång.

Isometrisk muskelkraft. Den isometriska (statiska) kraftutvecklingen i hamstringsmuskulaturen minskade signifikant efter stretching med både 100% och 120% intensitet jämfört med innan stretchingen. Vid stretching med 80% intensitet såg man ingen signifikant skillnad.

Läs mer:  Hur påverkar mental trötthet fysisk prestation?

Summering

Denna studie indikerar ett samband där högre intensitet av statisk stretching för hamstrings medför ökat rörelseomfång samt minskad statisk kraftutveckling jämfört med statisk stretching med lägre intensitet. Statisk stretching med lägre intensitet verkar inte påverka rörelseomfång eller kraftutveckling.

Detta resultat förstärker med andra ord det man redan vet, att statisk stretching inte bör utföras innan en prestation som kräver hög muskelkraftutveckling. Dessutom verkar det alltså som att det krävs en relativt hög intensitet statisk stretching för att rörelseomfånget eller kraftutveckling ska påverkas, ungefär till smärtgränsen. Eftersom statisk stretching på lägre intensitet inte hade de negativa effekterna på kraftutvecklingen kan det ju antas vara lugnt att utföra, men eftersom det inte heller hade några direkta effekter på rörligheten kan det tänkas vara onödigt och verkningslöst på dessa faktorer. Huruvida dessa effekter är långvariga eller inte är oklart. Det bör även nämnas att detta endast gäller statisk stretching i det akuta skedet, dynamisk stretching kan ha andra effekter.

Rekommenderade produkter

69 kr
129 kr
Slut i lager
109 kr
119 kr
119 kr
179 kr
199 kr
269 kr

Referenser

  1. Kataura, S., Suzuki, S., Matsuo, S., Hatano, G., Iwata, M., Yokoi, K., … Asai, Y. (2016). Acute effects of the different intensity of static stretching on flexibility and isometric muscle force. Journal of Strength and Conditioning Research.