Massage är en fantastisk metod för att minska smärta, öka rörlighet och förbättra prestationen. Det kan utföras på flera olika sätt och med olika redskap. Något som är väldigt populärt är självmassage. Vid självmassage används olika redskap som massagebollar eller handhållna redskap som massagetummen. Vi har flera olika massageredskap för olika typer av behandling!