Nu har vi kommit till den sista delen i hållningsserien och vi är inne på foten. Innan du börjar läsa rekommenderar jag att du läser den HÄR artikeln för att få lite bakgrundsfakta kring hållningsproblem i bland annat foten! Som vi läst i tidigare artiklar finns det i foten två egentliga hållningsrelaterade problem: pronation och supination. Dessa begrepp pratas det ofta om inom löpning, om man pronerar ska man ha speciella skor osv. Det är även viktigt att nämna att om det är ett problem eller inte beror på hur stor pronationen/supinationen är och om du inte har några problem från din pronation/supination är det inte säkert att man måste korrigera det.

I fotleden sker det flera olika rörelser då det finns många leder. De huvudsakliga och största rörelserna är dorsalflektion, plantarflektion, eversion (pronation) och inversion (supination). Eversion och pronation är två begrepp som det kan råda lite förvirring kring vad de egentligen betyder. I den här artikeln väljer jag att kalla eversion för den kombinerade rörelsen i fotleden (dorsalflektion, abduktion och inåtrotation) och med begreppet pronation menas endast inåtrotationen. Det samma gäller inversion och supination där jag väljer inversion som den kombinerade rörelsen (plantarflekion och utåtrotation) och supination som endast utåtrotation.

Pronation

Pronation i fot uppstår då foten roterar så att fotsulan riktas något utåt vilket gör att kroppsvikten till största delen hamnar på fotens insida.

Testa! Ställ dina skor (gärna löparskor om du springer mycket) på ett plant underlag. Kolla på skorna bakifrån. Lutar skon inåt? Isåfall pronerar du förmodligen.

Om foten är pronerad är det främst muskler som helt enkelt everterar fotleden som är strama. Dessa är huvudsakligen peroneus longus och brevis. Det kan även vara så att musklerna som inverterar fotleden är svaga och då behöver styrketräning.

Läs mer:   Bålträning med powerbands

Behandling

För att behandla en pronation är oftast det första man gör att kolla på skorna. Skorna man använder bör vara skor anpassade för fötter som pronerar och man kan även lägga i ett inlägg på insidan av foten som ska korrigera för pronationen. Tänk på att stå och sitta korrekt.

Man kan även testa att stärka musklerna som inverterar fotleden, främst tibialis anterior och posterior. Testa även att stretcha musklerna som everterar fotleden, vilket som sagt är peroneus longus och brevis.

Supination

Supinationen fungerar i princip tvärt om mot pronationen. Supinationen uppstår då foten roterar så att fotsulan riktas något inåt. Kroppsvikten hamnar då till största delen på fotens utsida.

Testa! Ställ dina skor (gärna löparskor om du springer mycket) på ett plant underlag. Kolla på skorna bakifrån. Lutar skon utåt? Isåfall supinerar du förmodligen.

Vid en supination av foten är det musklerna som inverterar som är strama, vilka främst är tibialis anterior och posterior. Musklerna som everterar foten kan vara svaga och dessa är peroneus longus och brevis.

Behandling

Behandlingen består även här av att först och främst kolla på skorna och se till att skorna passar fötterna. Man kan behöva inlägg på utsidan av foten som korrigerar för supinationen. Tänk även här på att stå och sitta korrekt.

Läs mer:   4 enkla övningar med Minibands

Styrkeövningar för peroneus longus och brevis bör utföras samt stretching för tibialis anterior.

Summering

Det var den sista delen i hållningsserien! Det har varit ganska omfattande artiklar och vi har täckt de flesta problemområdena, även om det finns många fler hållningsproblem. Dessa artiklar har varit tänkta att ge en komplett bild i hur hållningsproblem kan se ut och för att du ska kunna upptäcka om du har något hållningsrelaterat problem. Dessutom vet du efter att du har läst dessa artiklar hur du bör träna för att fixa just dina problem! Då tackar hållningsserien för sig och tackar dig för att du läst!

Rekommenderade produkter

Referenser

Peterson Kendall F.   Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. 5 uppl. Lippincott Williams and Wilkins; 2010.