Flexband (även kallat theraband, träningsband, latexband) kan på grund av sin utformning användas till mängder av olika typer av träning: exempelvis styrketräning, rörlighetsträning och yoga. Styrketräning är ofta en central del i rehabilitering, och vid just rehabilitering är träningsbanden ofta en självklar del.

Banden kan användas vid rehabilitering för många skador och besvär, och vid just knäbesvär kan träningsbanden komma till stor nytta.

Vad är viktigt att träna vid rehabilitering av knäbesvär?

Det finns inget specifikt svar på detta utan det beror på vilken typ av besvär det gäller. Men generellt i rehabilitering finns ofta en önskan att förbättra bland annat muskelstyrka, balans, proprioception, knäkontroll och i vissa fall rörlighet. Dessa moment kan alltså vara viktiga att utföra vid rehabilitering av knäbesvär.

Hur kan träningsbanden användas?

Träningsbanden kan användas på flera sätt vid rehabilitering, och här nedan delar jag in användningen baserat på fokus: muskelstyrka, balans, knäkontroll och rörlighet.

Handla Flexband här:

Muskelstyrka

Ofta är det viktigt att öka muskelstyrkan i framsida lår och baksida lår, men även i bland annat underbenens muskler, insida lår och höfter.

Läs mer:  Armträning med gummiband - 5 effektiva övningar

För att träna baksida lår kan träningsbandet fästas i en stolpe eller liknande och runt fotleden. Om man sedan exempelvis ligger på mage kan man utföra en hamstringscurl/lårcurl.

Genom att sitta på en stol, fästa gummibandet runt ett stolsben och runt fotleden kan man utföra en “benspark” eller sittande knästräckning som tränar musklerna på framsida lår på ett bra och kontrollerat sätt.

Om man vill träna muskelstyrkan i benen och låren generellt samt höftmuskulaturen kan man göra som så att man fäster träningsbandet runt en stolpe och sedan runt sin fotled. Ta några steg utåt så att gummibandet är spänt. Stå med ryggen mot gummibandets fäste. Håll sedan benet rakt samtidigt som du för det i en rörelse rakt framåt. Du kan sedan vända dig 90 grader och föra benet utåt, vänd dig 90 grader igen och för benet bakåt och till sist vända 90 grader till och föra benet inåt.

Det finns många andra sätt också som träningsbandet kan användas på för att träna muskelstyrkan, det är endast fantasin sätter gränsen!

Balans/proprioception

Balans kan också tränas på flera sätt med hjälp av ett träningsband. Ett exempel är att komplettera en vanlig enbensstående övning med gummibandet. För denna övning behöver man vara två stycken. Bandet fästs runt knät så att mittendelen av gummibandet täcker knät, och bandets andra ändar hålls av den andra personen.

Läs mer:  Axelträning med Flexband/Träningsband

Stå nu på ett ben samtidigt som den andra personen drar i gummibandet i olika riktningar, som du ska hålla emot ifrån och försöka undvika att tappa balansen. Detta kan vara riktigt utmanande! Man kan även föra gummibandet runt överkroppen eller någon annanstans för att variera övningen.

Knäkontroll

Knäkontroll brukar sägas vara en mycket viktig del för att rehabilitera och förebygga allvarliga knäskador. Knäkontrollen kan tränas på många sätt, och exempelvis finns det skadeförebyggande träningsprogrammet som heter just Knäkontroll. Knäkontrollsprogrammet kan också kombineras med ett gummiband där man till exempel kan lägga till ett gummiband samtidigt som en knäböj utförs. Applicera gummibandet runt knät som jag beskrev ovan, och den ena personen drar sedan i gummibandet i olika riktningar samtidigt som den andra personen gör en knäböj. Detta gör övningen ännu mer utmanande. Testa!

En annan övningar är att utföra ett hopp kombinerat med gummibandet och som gör att landningen blir mer utmanande. Detta kan utföras om man är två personer, där den ena personen har ett gummiband runt bålen/magen och den andra personen håller i gummibandets ändar. Personen hoppar sedan uppåt, och samtidigt som personen hoppat upp drar den andra personen lite i gummibandet vilket gör att personen som hoppat behöver hitta kontroll och stabilitet till landningen. Gummibandet kan dras i olika riktningar, olika hårt och utan att personen som hoppar vet i vilken riktning gummibandet dras för att variera övningen!

Läs mer:  Så tar du hand om dina gummiband på bästa sätt

Rörlighet

Efter vissa knäskador kan det vara svårt att böja i knät och i dessa fall kan det vara viktigt att träna för att kunna böja knät mer. I dessa fall kan ett gummiband hjälpa till genom att gummibandet fästs runt fotleden och sedan passivt dras i för att öka böjningen.

Sammanfattning

Det var några exempel på hur flexband kan användas som en del i knärehabilitering. Om du har knäbesvär och undrar hur du kan använda träningsband för just dig är min rekommendation att ta kontakt med en fysioterapeut som kan individanpassa träningen efter dina besvär. Med denna artikel får du dock mer bakgrund till vad träningsbandet kan användas till och förhoppningsvis har du lärt dig något nytt. Lycka till!

Rekommenderade produkter