Om du någon gång befunnit dig i en situation då du under lång tid behövt vara mentalt alert och aktiv har du säkert känt efteråt att du är väldigt trött, inte fysiskt trött utan psykiskt trött. Det kan till exempel upplevas efter en lång tenta då du tänkt och funderat intensivt i flera timmar. Detta kan kallas mental trötthet (eller fatigue) och är något som kan ha stor påverkan på många områden i livet. Studier har exempelvis visat att mental trötthet kan leda till större risk att göra fel i arbetsuppgifter. En typ av mental trötthet upplevs också ofta i samband med neurologiska sjukdomar, men det är inget som tas upp i denna artikel.

Mental trötthet kan yttra sig på flera sätt: som en känsla av ökar trötthet samt minskad energi, motivation och uppmärksamhet. Alla dessa delar behöver dock inte infinna sig samtidigt. En systematisk översiktsartikel från 2017 av Van Cutsem m.fl. undersökte mer specifikt på vilka effekter mental trötthet har på den fysiska prestationen.

Resultat

Totalt elva studier med endast friska deltagare inkluderades i denna studie. Huvudresultatet man såg var en minskad fysisk uthållighet (bl.a. kortare tid till utmattning) kopplad till högre upplevd ansträngning. Man såg dock inte några förändringar i fysiologiska variabler som ofta är kopplade till uthålligheten (som hjärtfrekvens, blodlaktat, syreupptag eller hjärtminutvolym), varken under eller efter en uthållighetsprestation. De såg inte heller att mental trötthet hade någon effekt på maximal muskelstyrka, kraftutveckling och anaerobt arbete.

Läs mer:   Styrketräning för cyklister - effekt på prestationsförmågan

Detta indikerar att det var den mentala tröttheten som orsakade den försämrade uthålligheten, och inte någon fysiologisk mekanism i sig. Författarna drar slutsatsen att en högre upplevd ansträngning och minskad fysisk uthållighet således är en markör för mental trötthet.

För att koppla detta resultat till verkligheten kan man tänka sig att det kan vara av nytta att undvika mentalt krävande uppgifter innan träning och tävling som innehåller uthållighetsmoment, framför allt uthållighetsmoment som pågår en längre tid.

Summering

Mental trötthet verkar alltså kunna ha en negativ effekt på fysisk uthållighet där ffa. en högre upplevd ansträngning ses. Det verkar inte som att andra fysiologiska mekanismer som hjärtfrekvens, blodlaktat, syreupptag, hjärtminutvolym, maximal muskelstyrka, kraftutveckling eller anaerobt arbete påverkas av den mentala tröttheten. Således kan det vara en god idé att undvika mentalt krävande uppgifter innan moment som innefattar fysisk uthållighet.

Har du upplevt mental trötthet?

Referenser

Van Cutsem, J., Marcora, S., De Pauw, K., Bailey, S., Meeusen, R., & Roelands, B. (2017). The Effects of Mental Fatigue on Physical Performance: A Systematic Review. Sports Medicine.

Rekommenderade produkter