Det har skrivits mycket om kinesiotejpens vara eller icke-vara. De flesta är överens om att kinesiotejp kan vara en bra tillgång vid behandling av vissa skador, men det råder delade meningar kring exakt vad kinesiotejpen hjälper mot. Vissa påstår att tejpen kan öka styrkan, medan andra säger att det inte alls är sant. Det finns forskning som stödjer båda sidor.

Studien

En studie av Vilela m.fl. från 2014 undersökte om kinesiotejp kan ha någon effekt på greppstyrkan hos kvinnor. I studien deltog 75 kvinnor i åldern 18-35, vilka delades in i tre grupper:

Grupp 1: Kinesiotejp med stretch
Grupp 2: Kinesiotejp utan stretch
Grupp 3: Kontroll

Grupp 1, som fick kinesiotejp med stretch, blev tejpade över en muskel som heter flexor digitorum superficialis. Denna muskel ligger på framsidan av underarmen mellan insidan av armbågen och löper ned till handen. Stretchen på tejpen låg på mellan 25-35%. Grupp 2 fick samma tejpapplicering, men utan stretch. Grupp 3 fick ingen tejpning alls.

För att mäta styrkan använde man instrumentet JAMAR, vilket är ett standardinstrument för att mäta greppstyrkan. Greppstyrkan mättes vid tre tillfällen för både vänster och höger hand: efter 30 minuter, 24 timmar och 48 timmar. Deltagarna fick inte träna greppstyrkan inom dessa 48 timmar.

Läs mer:  Kan stretching motverka träningsvärk?

Resultatet visade att grupp 1 (kinesiotejp med stretch) var den enda gruppen som fick ökad styrka. Styrkan ökade i både högerhanden och vänsterhanden efter 30 minuter, 24 och 48 timmar jämfört med de initiala värdena. Det fanns ingen tydlig skillnad mellan tejpning utan stretch eller ingen stretch alls.

I grupp 1 kunde man se att styrkan i högerhanden vid alla mättillfällen var större än före tejpningen, dock kunde man också se att styrkan efter 48 timmar var något lägre än efter 24 timmar. I vänsterhanden var styrkan efter 48 timmar lika stor som efter 24 timmar. När man jämförde deltagarnas dominanta och icke dominanta hand (i genomsnitt) såg man att den dominanta handen ökade mer i styrka vid alla mättillfällen.

Summering

Det verkar alltså, enligt denna studie, som att kinesiotejp kan ha en effekt på greppstyrkan. Dock är det svårt att avgöra vilken effekt själva tejpen har. Det är svårt att veta om det verkligen är tejpen som ger effekt, eller om styrkan ökar för att tejpen sitter där med en viss stretch. Dessutom kan det också vara en tillfällighet och att deltagarna var svagare just första dagen de testade.

Referenser

Vilela Lemos T, Pereira K, Celedonio ProtÁSsio C, Barbosa Lucas L, Matheus J. The effect of Kinesio Taping on handgrip strength. Journal Of Physical Therapy Science.