Tejpning används ofta vid behandling av knäskador för att minska smärta och förbättra funktion, ofta i kombination med annan behandling som exempelvis styrketräning. Visserligen är det vetenskapliga underlaget för tejpningens användning begränsat, men man kan argumentera för att om tejpningen trots allt upplevs positivt för individen kan det ändå användas som en del i behandlingen. Erfarenhetsmässigt kan kinesiotejpen ha positiva effekter vid många besvär, även om det ofta är så att effekten kan variera en hel del.

Just kinesiotejp används ofta vid olika knäbesvär, såsom generell knäsmärta, patellar tendinopati (hopparknä), löparknä och vid sträckningar på knäts sidoligament. I den här artikeln tar jag upp några olika tejptekniker som kan användas vid knäbesvär.

Generell knätejpning

Vid generella knäbesvär, där du kanske har en ömhet som inte beror på någon specifik skada kan det upplevas hjälpa med en lite mer generell tejpning. Detta kan exempelvis gälla vid en överbelastning där du endast behöver generellt stöd för knät. Denna tejpning kan även hjälpa vid patellar tendinopati/hopparknä.

Till denna tejpning behöver du 3 tejpbitar, två med ungefär 20-25 cm längd och en tejpbit med ungefär 10 cm längd.

Håll knät böjt till ungefär 90 grader. Börja med att applicera en ankare 5-10 cm ovanför knäskålen. Sedan applicerar du tejpen med ungefär 25% stretch i riktning mot insidan av knäskålen, så att tejpen ligger mot insidan av knäskålen och överlappar knäskålen med ungefär 0,5 cm. Efter detta applicerar du resterande tejp med cirka 50% stretch från insidan av knät i riktning utåt mot tuberositas tibiae (den lilla knölen som kan kännas nedanför knäskålen), och till sist en ankare utan stretch igen de sista 5 cm.

Läs mer:  Actifys tejpguide

Sedan gör du en likadan tejpning men spegelvänt mot tidigare. Börja med en ankare på samma höjd som tidigare. Applicera tejpen nu istället mot utsidan av knäskålen, följt av i riktning inåt mot tuberositas tibiae.

Dessa tejpbitar kan du även applicera åt andra hållet, det vill säga att du börjar vid tuberositas tibiae och istället tejpar uppåt. Båda har samma syfte och det handlar snarare om vad som känns bäst.

Du kan sedan applicera en tejpbit över knäskålsenan/ovanför tuberositas tibiae för att få extra stöd över senan.

Video-instruktioner

Löparknä/Iliotibial band syndrome (ITB-syndrom)

Vid problem med löparknä/”ITB-syndrom” upplevs en smärta på utsidan av knät. Det är relativt vanligt och drabbar inte bara löpare, utan även t.ex. cyklister. Grunden i behandling brukar vara en justering av träningsbelastningen följt av styrketräning och rörlighetsträning, men i vissa fall kan också tejpning med kinesiotejp lindra besvären.

Det finns flera sätt att tejpa vid dessa besvär men här är ett exempel. Du kommer behöva 3 tejpbitar, en som är lite längre och två lite kortare.

Tejpningen bör göras i en sidoliggande position med knät böjt till ungefär 70°, och kan därför bli lite knepig att göra på sig själv. Börja med att applicera ankaren från den längre tejpbiten i nivå med tuberositas tibiae. Med låg stretch (10-20%) applicerar du sedan tejpen uppåt längs utsidan av låret, som filmen nedan visar.

Läs mer:  Tejpning för att förebygga fotledsstukning

Med de två mindre tejpbitarna gör du ett ”smärtkryss” över det smärtande området. Ta en av de kortare tejpbitarna, dela den i mitten och håll med händerna i dess ändar. Applicera sedan tejpen med ungefär 75% stretch (stretchen är i mitten av tejpen) rakt över det område som är smärtsamt. Du tar sedan den andra mindre tejpbiten och gör likadant men i vinkel mot den tidigare tejpbiten så det blir som ett kryss/plus.

Gnugga sedan tejpen och se till att den sitter fast överallt, klart!

Video-instruktioner

Sidoligaments-tejpning

Vid smärta lokaliserad till knäts sidoligament (MCL/inre kollateralligamentet eller LCL/yttre kollateralligamentet) kan kinesiotejp ibland hjälpa till att minska besvären och underlätta träning och rörelse.

Jag beskriver här tejpningen för knäts inre sidoligament/insidan av knät, men du kan även utföra liknande tejpning på utsidan av knät.

Ligg på rygg med knät böjt till 90 grader. Du behöver 3 tejpbitar, en på ungefär 20 cm och två på ungefär 10 cm. Börja med den längre tejpbiten och applicera dess ankare på insidan av underbenet i höjd med tuberositas tibiae. Med låg stretch (ca. 10%) applicerar du sedan tejpen längs med ligamentets förlopp på insidan av knät upp mot insidan av låret.

Sedan ska du göra ett smärtkryss över smärtområdet med de mindre bitarna. Dela tejpen i mitten och håll i varsin ände. Applicera tejpen med 75% stretch över det smärtande området i riktning snett uppåt. Applicera sedan den sista tejpbiten på liknande sätt men i vinkel mot den föregående tejpbiten.

Läs mer:  Vad är kinesiotejp?

Video-instruktioner

Sammanfattning

Detta var tre exempel på tejpningar med kinesiotejp vid knäbesvär som du kan testa och se om de hjälper. Notera att det finns många varianter på dessa tejpningar och inte nödvändigtvis något rätt eller fel så länge tejpningen appliceras med ett syfte baserat på de aktuella besvären. Om du har besvär, men inte har kollat upp dem, rekommenderar jag att uppsöka en fysioterapeut som kan göra en noggrann bedömning av besvären och hjälpa med behandling.

Hoppas tipsen har hjälpt dig, och om du har några funderingar är du välkommen att höra av dig!

Rekommenderade produkter

50% RABATT
125 kr
50% RABATT
100 kr
50% RABATT
75 kr
67% RABATT
50 kr
75% RABATT
50 kr
33% RABATT
100 kr
50% RABATT
100 kr
25% RABATT
75 kr
50% RABATT
150 kr
50% RABATT
125 kr
25% RABATT
75 kr
25% RABATT
75 kr