Massageknoppen är ett massageredskap tillverkat av ett stycke komprimerad vulkanisk basaltsten. Den är mycket användbar vid vissa typer av massage och i den här artikeln får du lite mer tips kring hur du kan använda den.

Två olika massageytor

Massageknoppen har två massageytor, en bredare och en smalare, som kan användas på olika sätt. Yta 1 på bilden nedan är som du ser lite spetsigare och smalare. Detta gör att du kommer väldigt djupt ned i muskulaturen vid tryck. Genom att använda yta 1 kan du verkligen komma åt de värsta och djupt sittande triggerpunkterna – men var försiktig så att du inte trycker för hårt!

massageknoppartikel

Yta 2 (Massageknoppens bas) är betydligt bredare, ungefär 6 cm. Detta gör att du inte kommer lika djupt ner i muskulaturen. Det betyder dock inte att den är oanvändbar, utan basen kan användas till mycket annat. Genom att använda Massageknoppens bas kan du utföra strykningar över huden, men samtidigt komma ned tillräckligt djupt i muskulaturen för att få önskade effekter. Detta är optimalt om du vill skona/vila händerna och fingrarna och låta Massageknoppen göra jobbet.

Med fördel används båda ytorna kombinerat. T.ex. kan du börja använda basen för strykningar längs med ryggraden och när du kommer till skulderbladen och du vända på Massageknoppen och använda spetsen för att komma åt djupa triggerpunkter runt skulderbladet.

Triggerpunktsmassage med Massageknoppen

Yta 1 är som sagt riktigt bra vid triggerpunktsmassage, men hur kan den användas lite mer praktiskt? Vid triggerpunktsmassage behöver du först hitta triggerpunkterna. När det gäller att hitta triggerpunkter finns det inget som kan ersätta dina egna händer och fingrar. Så, börja med att hitta triggerpunkterna. Greppa sedan tag i Massageknoppens bas och rikta yta 1 mot muskulaturen. För att behandla triggerpunkterna kan du t.ex. följa dessa steg:

  1. Tryck Massageknoppens spets mot triggerpunkten.
  2. Öka trycket successivt, men inte så mycket att smärtan bli för stor.
  3. Håll sedan samma tryck i ungefär 20-30 sekunder eller till smärtan successivt avtar.
  4. Öka sedan trycket igen och upprepa samma procedur som ovan tills triggerpunkten är borta/mindre. När du är klar släpper du på trycket långsamt under ca 20 sekunder.

Extratips

Något som kan vara riktigt skönt för personen som blir masserad är om Massageknoppen är uppvärmd innan massagen. Den kan värmas genom att ha den i varmt vatten en stund innan. Tänk dock på att den inte får bli för varm då det kan skada huden.

Lycka till med användandet!