Ryggen är ett område med många muskler. Det är också ett område där triggerpunkter kan uppstå och medföra smärta. Triggerpunkter kan ge en lokaliserad smärta till en viss punkt, men smärtan kan också stråla ut till ett större område. Triggerpunkter i ryggen kan medföra smärta intill hela ryggradens förlopp och ända ned till sätet.

Jag har tidigare skrivit om bland annat triggerpunkter i skuldra och axel och triggerpunkter i nacke och huvud. Den här artikeln handlar om triggerpunkter i ryggen och jag kommer gå djupare på tre olika muskler, och du kommer förhoppningsvis få den information du behöver för effektiv behandling!

Latissimus dorsi – Breda ryggmuskeln

Ursprung: Processus spinosus T7-L5, korsbenet och höftbenskammen.
Fäste: Crista tuberculi minoris humeri.
Funktion: Bakåtföring, inåtföring och inåtrotation i axelleden.

Så hittar du muskeln

Triggerpunkter M. latissimus dorsi

Latissimus dorsi är en stor och bred muskel. Tillsammans med teres major bildar muskeln det bakre axelvecket. Det är en ytlig muskel och är relativ lätt att känna, dock kan det vara svårt att hitta den exakta muskelavgränsningen. För att hitta muskeln, följ dessa steg:

  1. Börja med att hitta kotornas spinalutskott ungefär mellan bröstkota 7 och ländkota 5. Detta är de tydliga utskotten baktill på ryggens kotor. Identifiera även höftbenskammen och korsbenet. Här är muskeln ursprung.
  2. Hitta sedan den nedre kanten på skulderbladet, på detta ställe löper muskeln över.
  3. Känn nu efter axelns bakre veck. Tänk dig en linje mellan dessa punkter. Det är detta område som muskeln täcker.
  4. Se även bilden intill för var muskeln och triggerpunkterna kan lokaliseras.
Läs mer:  Triggerpunkter och huvudvärk

Var sitter smärtan?

Triggerpunkter i muskeln kan ge smärta omkring den nedre kanten på skulderbladet och den närliggande delen av ryggraden. Smärtan kan även sträcka sig mot axlarnas baksida och ned på hela armens insida.

Orsaker

Orsaker till triggerpunkter i latissimus dorsi kan vara en överansträngning av muskeln som uppstått efter dragrörelser från en hög höjd, eller från att bära och lyfta tunga och stora saker.

Behandling

Triggerpunkterna behandlas främst genom massage samt stretching för muskeln. Det kan också vara till nytta att utföra styrketräning för ryggens muskulatur. Detta kan med fördel utföras hemma med exempelvis gummiband.

Erector spinae – Raka ryggmuskeln

Ursprung: Korsbenet, bäckenet och spinalutskott från de nedre ländkotorna.
Fäste: Revbenen, huvudbasen, spinal- och transversalutskott.
Funktion: Bakåtböjning och kontroll av ryggens upprätta ställning. Sidoböjning och rotation av ryggraden.

Så hittar du muskeln

Triggerpunkter M. erector spinae

Detta är egentligen inte en muskel, utan ett muskelsystem bestående av flertalet mindre muskler. Ofta pratar man dock om det som en muskel, även om det är flera muskler. Muskeln syns ofta tydligt längs med ryggraden.

  1. Erector spinae syns ofta tydligt intill ryggraden. Muskeln ser ut som en ca 5 cm bred fläskfilé intill ryggraden!
  2. Muskeln löper hela vägen från korsbenet till huvudet och på båda sidorna om ryggraden. Om du känner och ser en muskel precis intill ryggraden som sträcker sig längs hela ryggraden är det förmodligen denna muskel.
  3. Se bilden intill för tydligare förståelse samt var triggerpunkterna kan sitta!

Var sitter smärtan?

Triggerpunkter i erector spinae kan ge smärta längs nästan hela ryggen. Smärta finns ofta i bröstdelen av ryggen och kan ibland sträcka sig mot magen. Smärtan kan även stråla ned mot den nedre delen av ryggen, längs med höftbenskammen samt till sätet. Rörligheten är ofta begränsad och man kan ha svårt att göra rörelser i ryggen, som att vrida överkroppen eller böja sig framåt.

Läs mer:  Triggerpunkter i skuldra och axel

Orsaker

Orsaker till triggerpunkter i denna muskel kan vara nedsatt kapacitet/styrka i muskeln, vilket leder till överbelastning vid exempelvis tunga och felaktiga lyft.

Behandling

Behandlas initialt genom massage på triggerpunkter i muskeln, ofta med hjälp av massagebollar. Även styrketräning för att förbättra muskeln styrka och kapacitet kan vara effektivt och är ofta lösningen på lång sikt.

Quadratus lumborum – Fyrkantiga ländryggsmuskeln

Ursprung: Höftbenskammen.
Fäste: Transversalutskott L1-L5, revben 12.
Funktion: Sänker revbenen, sidoböjning av ryggraden.

Så hittar du muskeln

Triggerpunkter M. quadratus lumborum

Denna muskel sägs ofta vara en orsak till ländryggssmärta. Det är en djup muskel och kan inte kännas direkt då flera lager muskler finns över denna muskel. För att hitta muskelns förlopp kan du följa dessa steg:

  1. Börja med att hitta det tolfte och nedersta revbenet. Här fäster muskeln.
  2. Hitta sedan höftbenskammen och ländryggskotorna. Tänk dig ett fyrkantigt område mellan dessa punkter, ungefär här finns muskeln.
  3. Se bilden intill för var muskeln och triggerpunkterna ofta sitter.

Var sitter smärtan?

Smärta från quadratus lumborum finns ofta vid höftbenskammen och ned mot trochanter major på lårbenet. Lite djupare triggerpunkter kan ge smärta över SI-leden (leden mellan korsben och höftben) samt djupt i sätet.

Orsaker

Orsaker till triggerpunkter i muskeln kan vara nedsatt muskelstyrka, överansträngning från tunga, upprepade och felaktiga lyft samt statisk belastning med kroppen i ett böjt läge.

Behandling

Massage på området upplevs ofta effektivt och lindrar smärtan på kort sikt. Även stretching för muskeln kan lindra besvären. På längre sikt är det viktigt att identifiera orsaken till besvären, och det kan vara nödvändigt att förbättra muskelns styrka för att klara av kraven som ställs på muskeln.

Läs mer:  Triggerpunkter i fötter

Summering

I ryggen finns det ett antal triggerpunkter och smärtan kan sträcka sig över ett stort område. Smärtan kan finnas hela vägen från övre delen av ryggen ned till sätet och lårbenet. Det finns även fler muskler i ryggen än de jag tagit upp i den här artikeln.

Behandling består huvudsakligen av massage och stretching. Även styrketräning kan vara effektivt, framför allt på längre sikt. Användning av massagebollar är ett enkelt sätt att komma igång med behandling genom så kallad triggerpunktsmassage. För att träna styrka i ryggens muskler kan gummiband vara ett bra hjälpmedel.

Referenser

Finando D, Finando S. Trigger Point Therapy for Myofascial Pain: The Practice of Informed Touch. Healing Arts Press; 2005.

Rekommenderade produkter

50% RABATT
125 kr
50% RABATT
100 kr
50% RABATT
75 kr
67% RABATT
50 kr
75% RABATT
50 kr
33% RABATT
100 kr
50% RABATT
100 kr
25% RABATT
75 kr
50% RABATT
150 kr
50% RABATT
125 kr
25% RABATT
75 kr
25% RABATT
75 kr