Höftens muskler är aktiva i många rörelser. Musklerna aktiveras när vi går, när vi reser oss upp, går i trappor, till och med när vi bara står helt vanligt, och om musklerna används för mycket eller felaktigt finns en risk att triggerpunkter uppkommer. Triggerpunkter i höften kan ge smärta över stora områden: hela vägen från nedre delen av ryggen till foten. I den här artikeln tar jag upp sex muskler i höften och dess triggerpunkter. Du får mer information om var muskeln sitter, hur du hittar muskeln och var triggerpunkter i just den muskeln kan ge smärta.

Höftböjaren (iliopsoas)

Triggerpunkter Höftböjare Iliopsoas

Ursprung: Kotkroppar och utskott från bröstkota 12 till ländkota 5, insidan av tarmbenet
Fäste: Lårbenets lilla knöl (trochanter minor)
Funktion: Böja i höftleden. Ökar svanken (lordosen) i ländryggen

Så hittar du muskeln

Iliopoas, som egentligen består av två muskler, är en djupt belägen muskel under magens kraftiga muskler. För att hitta muskeln, tänk dig att muskeln går från sidan av bröstkota 12 till ländkota 5, längs insidan av höftbenet (ilium) och sedan fäster till lårbenet. Att känna muskeln med händerna är dock mycket svårt om inte omöjligt. Eftersom det är svårt att identifiera denna muskel specifikt blir behandlingen mer generell för området.

Var sitter smärtan?

Smärta från triggerpunkter i muskeln kan sträcka sig från ryggkotorna och ut mot sidan av ryggraden ned mot korsbenet. Dessutom kan smärta upplevas i ljumsken eller de främre och övre delarna av låret.

Orsaker

Orsaker kan till exempel vara att du under en längre period har suttit med höften kraftigt böjd, till exempel om du suttit på huk länge och ofta. I det läget hamnar muskeln i ett förkortat läge. Även vid en överbelastning av muskeln kan triggerpunkter uppstå.

Gluteus maximus – Stora sätesmuskeln

Triggerpunkter Gluteus maximus Stora sätesmuskeln

Ursprung: Höftbenskammen, korsbenet, svansbenet
Fäste: Tractus iliotibialis samt på lårbenet
Funktion: Extension, utåtrotation, abduktion och adduktion i höftleden. Kontroll av bäckenet

Så hittar du muskeln

Gluteus maximus kan man nog säga är en av de lättare musklerna att hitta. Det är den ytliga muskeln på rumpan, faktiskt kroppens största muskel. Muskeln sträcker sig från korsbenet och bakre delen av höftbenskammen och förbinds med det iliotibiala bandet på höftens utsida.

Läs mer:   Triggerpunkter i nacke och huvud

Var sitter smärtan?

Smärtan lokaliseras ofta till området mot korsbenet, glutealveck och SI-led. Triggerpunkterna kan också orsaka smärta som sträcker sig djupare in mot höften och ljumsken. Smärtan ökar ofta då man sitter längre stunder eller vid gång uppför i en framåtlutad position.

Orsaker

Att få triggerpunkter i stora sätesmuskeln kan bero på överansträngning, som kan ha orsakats av gång/löpning uppför branta backar eller trappor, eller annan typ av överansträngning.

Gluteus medius – Mellanstora sätesmuskeln

Triggerpunkter Gluteus medius, mellanstora sätesmuskeln

Ursprung: Utsidan av höftbenskammen
Fäste: Lårbenets stora knöl (trochanter major)
Funktion: Föra benet utåt samt rotera höften inåt och utåt, kontroll av bäckenet

Så hittar du muskeln

Man kan inte känna direkt på gluteus medius då det finns flera muskler över, exempelvis gluteus maximus och tensor fascia lata. Muskeln löper dock på höftens utsida från höftbenskammen till lårbensknölen och kan där hittas.

Var sitter smärtan?

Triggerpunkterna i denna muskel refererar smärta till ett liknande område som från gluteus maximus. Vissa triggerpunkter orsakar smärta längs höftbenskammen, mot SI-led och korsbenet. Triggerpunkter kan också orsaka smärta i ländryggen, den övre delen av låret/ljumsken samt utsidan av höften. Smärtan kan ofta kännas vid gång, stående på ett ben eller när du ligger på den påverkade sidan.

Orsaker

Exempel på orsaker kan vara överbelastning och långvarig belastning av muskeln.

Gluteus minimus – Lilla sätesmuskeln

Triggerpunkter Gluteus minimus, lilla sätesmuskeln

Ursprung: Utsidan av tarmbenet (ilium)
Fäste: Lårbenets stora knöl (trochanter major)
Funktion: Föra benet utåt och rotera höften inåt

Så hittar du muskeln

Denna muskel är ännu djupare än de andra sätesmusklerna och kan inte direkt palperas. Muskeln löper dock från utsidan av höftbenet och fäster in till lårebenet och kan hittas i det området.

Var sitter smärtan?

Triggerpunkter i lilla sätesmuskeln sägs orsaka smärta på andra ställen än vad gluteus maximus/medius gör, och det kan uppstå en hel del triggerpunkter i muskeln. Vissa triggerpunkter orsakar smärta som sträcker sig mot den nedre och yttre delen av sätet samt baksidan av låret och vaden. Ibland uppkommer även smärta bakom knät. Smärta kan också uppstå längs med ITB (iliotibiala bandet) på utsidan av benet mot knät.

Läs mer:   Triggerpunkter i skuldra och axel

Triggerpunkterna provoceras och smärta uppstår ofta vid gång, liggande på onda sidan eller vid uppresningar.

Orsaker

Orsaker kan vara felaktigt gångmönster, överbelastning av muskeln eller möjligtvis en skillnad i benlängd.

Tensor fascia lata – Lårfascians spännare

Triggerpunkter Tensor fascia lata

Ursprung: Tarmbenets främre övre tagg (spina iliaca anterior superior)
Fäste: Utsidan av skenbenet via tractus iliotibialis
Funktion: Föra benet utåt, böja i höften och rotera höftleden inåt. Kontroll av bäckenställningen

Så hittar du muskeln

Tensor fascia lata (TFL) löper relativt ytligt från den främre delen av höftbenskammen snett bakåt/nedåt och förbinds till det iliotibiala bandet.

Var sitter smärtan?

Smärta från triggerpunkter i tensor fascia lata sitter ofta djupt inne i höften och kan sträcka sig längs med det iliotibiala bandet (ITB) på utsidan av låret mot knät. Smärtan kan hindra en normal gångfunktion och det kan göra ont att sitta med höften mycket böjd.

Orsaker

Orsaker kan vara för mycket gång eller löpning på ojämnt underlag eller en stelhet i området. Just ITB kan hos många upplevas som stram där stretching och massage ofta upplevs hjälpa.

Piriformis – Päronformade muskeln

triggerpunkterpiriformis

Ursprung: Utsidan och framtill på korsbenet
Fäste: Lårbenets stora knöl (trochanter major)
Funktion: Utåtrotation i höftleden

Så hittar du muskeln

Piriformis är en djup muskel som är svår att hitta för den ovane. Dock finns det ett knep för att hitta muskeln. Tänk dig två linjer: en linje från lårbensknölen till SIPS, och en linje från sittbensknölen till SIAS. Dessa linjer korsar varandra och ungefär där linjerna korsar varandra befinner sig piriformis (se bild nedan).

Eftersom många nerver löper i närheten (hos en liten del av befolkningen löper ischiasnerven genom piriformis) kan det göra ont att trycka hårt på muskeln.

Hitta piriformis

Var sitter smärtan?

Ofta fås smärta i området vid SI-leden, det vill säga mellan höftbenet och korsbenet. Smärtan kan även sträcka sig mot utsidan/baksidan av höften/låret.

Orsaker

Orsaker kan till exempel vara en stramhet i muskeln som uppstått vid långvarig inåtrotation/utåtrotation i höftleden, till exempel då man sitter med benen i kors med ena foten på andra benets knä.

Läs mer:   Triggerpunkter i fötter

Behandling av triggerpunkter i höften

Behandling av triggerpunkter i höftens muskulatur kan ske på flera sätt och kan involvera styrketräning, stretching/töjningar, samt massage. I de fall muskulaturen är svag (och därför ej riktigt tolererar den belastning muskeln utsätts för) är det viktigt med styrketräning för att öka muskelns tålighet och styrka. Detta kan utföras genom övningar som höftlyft, musslan, höftabduktion eller sidoplanka. Minibands är ett träningsredskap som ofta används vid träning av höftmuskulatur.

Stretching för musklerna kan också upplevas hjälpa, såväl som massage på området. Massage är relativt enkelt att utföra själv med exempelvis en foamroller eller massagebollar.

Summering

Höften är ett komplext område med många muskler där triggerpunkter kan uppstå, som alltså kan leda till smärta över stora områden. Som alltid är det viktigt att hitta orsaken till besvären, och sedan behandla därefter. Förhoppningsvis har du nu lite mer kött på benen när det gäller höftens triggerpunkter. Om du har stora besvär rekommenderas att besöka en fysioterapeut som kan göra en grundlig undersökning.

Har du någon gång haft en triggerpunkt?

Rekommenderade produkter

Referenser

Finando D, Finando S. Trigger Point Therapy for Myofascial Pain: The Practice of Informed Touch. Healing Arts Press; 2005.

Simons DG, Travell JG, Simons LS. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Vol. 2 – The Lower Extremities. 1:a uppl. Lippincott Williams and Wilkins; 1992.