Tejpning är något som ofta används vid behandling av olika besvär, bland annat vid smärta i foten och hälen. Det finns många olika typer av besvär som kan drabba foten, och du bör alltid kolla upp besvären med en fysioterapeut, läkare eller liknande för att veta exakt vad dina besvär beror på.

Vid vissa besvär, såsom plantar fasciepati/fasciit/hälsporre eller smärtande fettkudde/hälkudde kan man dock testa tejpa för se om smärtan minskar. I den här artikeln beskriver jag mer kring hur tejpning kan användas vid hälsmärta!

Vilken tejp passar bäst?

Det finns flera typer av tejp att använda, såsom kinesiotejp och coachtejp. Alla dessa kan användas och det beror lite på hur mycket stöd du behöver, vilken tejp du föredrar och vad du ska tejpa.

Generellt sätt medför den rigida tejpen/coachtejpen mer stöd för foten/hälen vid tejpning jämfört med kinesiotejp eftersom kinesiotejpen är elastisk.

Vid jämförelse av coachtejp och den extra starka sporttejpen är den extra starka tejpen att föredra då den sitter kvar bättre. Coachtejp kan ha en tendens att lossna snabbare från fötterna eftersom fötterna hela tiden belastas och lätt kan bli svettiga/fuktiga.

Om du är känslig för klistret från den rigida tejpen kan dock kinesiotejpen vara bättre lämpad då klistret är lite snällare mot huden.

Läs mer:  Kinesiotejpning vid knäsmärta

Plantar fasciit/fasciepati/hälsporre

Plantar fasciit/fasciepati (ibland kallat hälsporre) innebär ofta smärta under foten och där plantarfasican fäster in till hälbenet. Det kan vara mycket smärtsamt och tejpning kan hjälpa till genom att avlasta plantarfascian och minska smärta.

Det finns många sätt att tejpa och här nedan beskriver jag en metod som kan användas.

  • Håll foten avslappnad och börja med att applicera två ankare, en på främre delen av foten och en över hälen.
  • Placera foten i 90 grader eller med en något sträckt fotled.
  • Applicera 3-4 tejpbitar, från hälen och mot främre delen av foten i ett fjädermönster. En tejpbit mot insidan av foten, en mot mitten av foten och en mot utsidan av foten.
  • Om du önskar extra stöd kan du även applicera 1-3 tejpbitar från fotens främre del, mot insidan av hälen, runt hälen och sedan upp mot tejpens fäste igen.
  • Applicera sedan ankare över främre delen av foten samt hälen för att hålla tejpen på plats.

När du tejpat klart är det viktigt att stå på foten för att känna efter så att tejpen ger lagom stöd och inte sitter för hårt eller för löst.

Se även klippet nedan från Youtube som visar hur tejpning kan utföras.

Smärtande fettkudde/hälkudde

Vid smärta i fettkudden under hälen kan man testa tejpa för att avlasta trycket och hålla ihop fettkudden. Detta kan till exempel hjälpa om man har en ”uttrampad” fettkudde/hälkudde.

  • Håll foten i ungefär 90 grader och börja med att applicera en ankare från nivån där hälen börjar och sedan längs utsidan av hälen, runt bakom hälen och sedan upp längs insidan av hälen. Du kan använda antingen ordinarie bredd på tejpen eller riva av tejpen i mitten för att få lite smalare tejpbitar.
  • Applicera sedan horisontella tejpbitar från utsidan av hälen och inåt. Kläm ihop fettkudden och applicera tejpbiten ankare-till-ankare.
  • Fortsätt sedan på samma sätt genom att applicera överlappande tejpbitar horisontellt hela vägen tills hälen är i princip täckt av tejp. Du ska då ha skapat en ”kudde” på hälen med hjälp av tejpen.
  • Avsluta sedan med en ankare på samma sätt som i första steget för att hålla tejpbitarna på plats.
Läs mer:  Kinesiotejpning vid ryggbesvär

Se klippet nedan från Youtube för mer detaljer.

Sammanfattning

Hälsmärta kan vara mycket besvärligt och påverka vardagen på många sätt. En del av behandlingen kan vara att testa tejpa hälen för att avlasta hälen/foten och minska smärta, och på så sätt också underlätta rörelse och träning.

I den här artikeln har jag beskrivit två exempel på tejpning vid plantar fasciepati/hälsporre och smärtande fettkudde/hälkudde. Det finns även andra tekniker för tejpning och min rekommendation är att du kollar upp med en terapeut som kan anpassa tejpningen efter dig. Men testa gärna tejpningarna ovan och se om de hjälper för dig!