Liniment används ofta vid olika besvär, till exempel vid smärta. Att applicera vissa typer av liniment har ofta en kraftigt värmande och brännande effekt. Denna effekt är det framför allt capsaicin som står för. Capsaicin är en aktiv komponent i chilifrukter och är egentligen en smärtframkallande substans och framkallar en brännande känsla vid applicering. Capsaicin har dock också visat sig ha en effekt som smärtlindring – vilket jag går in på mer djupgående i denna artikel!

Smärta och nervfibrer

För att vi ska kunna uppleva smärta och andra känslor måste vi ha nervfibrer som kan leda känslan till hjärnan där vi upplever den. Olika nervfibrer kan känna av olika typer av känslor/sinnesmodaliteter och förmedla olika typer av smärta:

  • A alfa: A alfa-fibrer känner av dynamiska längdförändringar i muskeln samt sen- och muskelspänningen.
  • A beta: A beta-fibrer känner av vibration, beröring, lätt tryck och muskellängd.
  • A delta: A delta-fibrer känner av smärta, hårt tryck och kyla.
  • C: C-fibrer känner av ffa. smärta och värme.

Som du ser finns det olika nervfibertyper och när det gäller smärtan är det fokus på A delta- och C-fibrer.

Signalsubstanser som ökar smärta

Hur en smärta signaleras på detaljnivå ska vi inte gå in på, men det som är bra att veta är att det finns olika signalsubstanser som signalerar antingen ökad eller minskad smärta. Vissa av dessa signalsubstanser frisätts om vi t.ex. skär oss eller nuddar en varm platta på spisen och kommer då förmedla en smärta. Några signalsubstanser som kan öka smärta är glutamat, kvävemonoxid, CGRP och substans P. När det gäller capsaicin är det bra att ha koll på Substans P. Substans P är alltså en signalsubstans som ökar smärtan.

Capsaicin och smärtlindring

Studier har visat att capsaicin kan ha en smärtlindrande effekt. Det är dock inte helt klarlagt hur detta går till men troligtvis beror det på att capsaicin tömmer depåerna av Substans P i nervändsluten. Om depåerna av substans P är tömda saknas ju en signalsubstans som behövs för att signalera smärta. Detta leder då till en minskad aktivering av de nervfibrer som förmedlar smärtan – och en minskad smärta som följd!

Läs mer:  Allt du behöver veta om Linnex

I liniment finns det ju dock ofta flera andra substanser som hjälper till vid smärtlindringen, och capsaicin är inte alltid den enda verksamma substansen. Hoppas nu att du har fått en lite djupare förståelse kring varför liniment kan ha en smärtlindrande effekt!

Referenser

Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Upplaga 2.