Kinesiotejp används ofta vid flera olika typer av besvär, som hopparknä, axelsmärta, tennisarmbåge och ryggbesvär. Ryggbesvär är mycket vanligt i befolkningen, framför allt ländryggsbesvär. Faktum är att 80 procent av befolkningen någon gång kommer uppleva besvär från ländryggen (1). Behandling av ländryggsbesvär kan variera beroende på typen av besvär, och i denna artikel kommer jag skriva mer om hur kinesiotejp kan användas som en del i behandlingen av mer generella ländryggsbesvär utan någon specifik eller allvarlig orsak.

Vad säger forskningen?

Det finns flera studier som undersökt effekterna av kinesiotejp vid ländryggsbesvär. I en systematisk litteraturöversikt från 2016 (2) drogs slutsatsen att kinesiotejpning kan vara ett alternativ när det används som en del i behandlingen att minska smärta hos individer med långvariga ländryggsbesvär. Användning av kinesiotejp kan minska ländryggssmärta, men kinesiotejpning verkar inte vara effektivare än konventionell behandling, och är därför något som bör användas som ett komplement till annan behandling, som träning.

Vidare finns mängder av erfarenhet från olika terapeuter som använder kinesiotejp vid ländryggsbesvär med goda resultat. Det är således bra att vara medveten om att kinesiotejp kan minska smärta, men att det även bör användas i kombination med annan behandling för bästa effekt!

Läs mer:  Kinesiotejpning vid knäsmärta

Kinesiotejpning vid ländryggsbesvär

Det finns flera tekniker för kinesiotejpning vid ländryggsbesvär och jag kommer här beskriva två olika tekniker.

Tejpning 1

Till den första tejpningen behöver du två tejpbitar, ungefär 20-25 cm långa.

  1. Börja med att fästa en ankare långt ned på ländryggen, i nivå med bäckenets bakre kant vilket kan kännas som en litet benutskott. Fäst tejpen på utsidan av ryggradens mittlinje.
  2. Nu ska den som tejpas böja sig framåt och krumma ryggen.
  3. Applicera sedan tejpen längs med muskeln på utsidan av ryggraden med 20-25 % stretch.
  4. Till sist applicerar du ankaren utan stretch.
  5. När den tejpade sedan sträcker på ryggen ska tejpen ”skrynklas” och veck synas på tejpen.

Du kan även, utöver det ovan, applicera en horisontell tejpbit över det område som gör mest ont för att få ytterligare stöd!

Tejpning 2

Den andra tejpningen (även kallad smärtkors/smärtkryss) kan användas om du har mer specifik smärta, exempelvis lokaliserad till ett mindre område på ryggen. Du behöver fyra tejpbitar, ungefär 10-15 cm långa.

  1. Börja med att applicera en horisontell tejpbit mitt över det smärtande området, med 50-75% stretch i mittendelen av tejpen. Applicera sedan tejpens ändar utan stretch.
  2. Gör sedan likadant som ovan men vertikalt, med tejpens stretch mitt över det smärtande området.
  3. Upprepa sedan med två tejpbitar till, men istället applicerade diagonalt så att det bildas ett kors/kryss på ryggen.
Läs mer:  Tejpning vid hälsmärta

Sammanfattning

Detta var två olika tekniker för att tejpa ländryggen om du upplever besvär. Min rekommendation vid ryggbesvär är i första hand att träffa en fysioterapeut som kan individanpassa behandlingen, men kinesiotejpningen kan användas som ett komplement för att lindra besvären. Testa och se hur det känns för dig!

Lycka till och om du har några frågor är du välkommen att höra av dig!

Referenser

  1. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2000. SBU-rapport 145/1-2.
  2. Nelson NL. Kinesio taping for chronic low back pain: A systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2016;20(3):672–81.